نميخواد توضيح بدي! ميدونم احساست وقتی منو ميبينی مثل كسيه كه همراه دوست دخترش تو ترافيك بغل يه پاژروی سبز لجنی گير كرده!

/ 3 نظر / 15 بازدید
مجهول

سلام من داشتم دنبال پنجره ای می گشتم تا از اون برای کسی دشت تکون بدم اينجا رو پيدا کردم ولی اينجا پنجره ای وجود نداره به نظرت من از کجا می تونم پنجره پيدا کنم

H ╛ A ╛C ╛ K ╛ 4 ╛ U ╛2

چرا هک می شويم ! چرا هک نکينيم ؟ || Www.hack4u2.persianblog.ir ضمنا خيلی از مطالبت استفاده کردم .